e-sevk fişi / maden sevk

e-Sevk Fişi MAPEG Maden Kantar Otomasyonu

Maden Kanununun 12. maddesi uyarınca üretilen madenin sevk fişi ile sevkiyatı zorunludur. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) yürütülen E-Maden uygulaması kapsamında, 01.01.2019 tarihi itibariyle ruhsat sahibi, rödövans hakkı sahibi ve hammadde üretim izin sahibi gerçek veya tüzel kişiler tarafından sevk fişi talep ve sevk fişi düzenleme işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden Duyuru (MAPEG)

Ruhsat Sahiplerine Önemli Duyuru Bilindiği üzere e-Maden uygulaması kapsamında sevk fişi düzenleme işlemlerinde kalitenin, hızın, şeffaflığın artırılması ve fiziksel arşiv ile baskı maliyetlerinin azaltılması amacıyla sevk fişi talep ve sevk fişi düzenleme işlemleri 01/01/2019 tarihi itibariyle e-Sevk fişi modülü ile elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüzce hizmete sunulmuştur. Sektörün yeni uygulamaya uyum sağlayabilmeleri açısından 01/01/2019 ile 31/01/2019 tarihleri arasında kağıt ve elektronik sevk fişlerinin birlikte kullanılacağı geçiş dönemi planlanmıştır. e-Sevk fişine geçiş aşamasında gerek Maden Sektörü gerekse STK’lar tarafından; - Maden sahalarındaki internet, elektrik, iletişim, erişim vs. altyapısal eksiklikler, - Kantar otomasyon sistemlerinin e-Sevk fişine entegrasyon talepleri, - e-Sevk fişi uygulama kullanımına yönelik personellerin eğitim süreci, nedenleri ifade edilerek, maden sevkiyatlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla 01/02/2019 tarihinde tamamen elektronik ortamda kullanılacağı ilan edilen e-Sevk fişi modülüne geçiş döneminin süresinin uzatılması Genel Müdürlüğümüzden talep edilmiştir. Bu itibarla; sektörün e-Sevk fişi uygulamasını etkin bir şekilde kullanabilmeleri açısından mevcut altyapıların (enerji, internet, kantar, bilgi teknolojileri vb.) iyileştirmesi amacıyla yukarıda ifade edilen geçiş döneminin son tarihi 01/04/2019 (bu tarihten itibaren sadece elektronik sevk fişi hazırlanacaktır) olarak belirlenmiştir. Bilgilerinizi rica ederiz.

e-sevk fişi detaylı bilgi ve entegrasyon için tıklayın